Kertfenntartás

A kert egy élő, azonban megtervezett rendszer, melynek kordában tartásához folyamatos emberi beavatkozás szükséges. Ezt a folyamatos beavatkozást nevezzük kertfenntartásnak.
A fenntartási munkák intenzitásuk szerint lehetnek extenzívek valamint intenzívek. Az extenzív fenntartást igénylő területek többnyire nagyobb kiterjedésűek, nem igényelnek folyamatos öntözést valamint igénytelenebb (magasabb tűrőképességű) növények jellemzik. A másik csoport pedig az intenzív fenntartást igénylő területek, ahol folyamatos fenntartásra van szükség valamint szakképzett munkaerőre. A magánkertek túlnyomó többsége az intenzív fenntartásúak közé tartozik.

Általános es speciális fenntartási munkák

Kertfenntartás két részre bontható,így megkülönböztetünk általános és speciális fenntartási munkákat. Az általános munkák közé sorolható az öntözés (ezt sok esetben már automata öntözőrendszer végzi, akkor annak beállítása), a növényvédelem, a gyomlálás, a növények pótlása valamint a tápanyag utánpótlás.
A speciális fenntartási munkák közé azok sorolhatók, melyeket csak bizonyos növényegyütteseken,növénycsoportokon végezzük. Ilyen feladatok a gyümölcs és más egyéb fák és cserjék metszése, a sövények nyírása, fák kivágása, a gyepszellőztetés valamint a fűnyírás.

Vissza

Gyümölcsfák, kerti növények metszése

A metszés célja, hogy a növény termő részei (generatív) valamint a növény életben maradásához szükség részei (vegetatív) megfelelő arányban legyenek. Ezenkívül fontos,hogy a korona kellően áttetsző és megfelelő legyen a fényellátottsága.
A metszés célja természetesen lehet a növény formázása valamint alakítása is, ilyen metszés például a sövények nyírása. A metszésnek alapvetően két típusa van, a fásmetszés valamint a zöldmetszés. A fásmetszést a növény nyugalmi állapotában végezzük, a zöldmetszést pedig a vegetációs időszakban.

Gyümölcsfa metszés
Gyümölcsfa metszés
Vissza

Fűfelületek kezelése

Gyepszellőztetés

A fűfelületek esetében évente egyszer, vagy kétszer érdemes elvégezni vagy végeztetni ezt a munkafolyamatot. A gyepszellőztetés lényege,hogy a besűrűsödött gyepből gyepszellőztető géppel eltávolítjuk a felesleges elhalt részeket (gyepfilcet), ezáltal a megmaradt fű újra megtud újulni. Az eltávolított gyepfilcet összegyűjtjük és elszállítjuk.

Fűnyírás

A fűfelületek legyakoribb fenntartási feladata a fűnyírás. A fűnyírás során keletkezett kaszálékot intenzív felhasználás melett gyűjteni kell. A fűnyírás gyakorisága nagy mértékben függ a fűfelületek öntözöttségétől, a tápanyag utánpótlástól valamint az igényektől. Összeségében elmondható, hogy megkülönböztetünk:

  • évi 3-4 kaszálást igénylő területeket ilyenek a külterjes gyepek (ahol nincs öntözés valamint tápanyag utánpótlás)
  • évi 20-25 kaszálást igénylő területeket (igényesebb díszpázsitok)
  • akár napi szintű kaszálás igénylő fűfelületek (szuperintenzív sport-gyepek, golfpályák)
Gyepszellőztetés
Gyepszellőztetés
Fűnyírás
Fűnyírás
Vissza

Növényvédelem

A növényvédelem esetében a megelőzés a leghatékonyabban alkalmazható beavatkozás. Ez abban nyilvánul meg, hogy már a növények kiválasztásánál olyan fajokat és fajtákat érdemes választani melyek ellenállóbbak és így nincsenek növényvédelmi problémái. Természetesen fák és cserjék esetében kémiai kezeléseket is alkalmazhatunk (permetezés) a kártevők ellen, melyet a megfelelő időben juttatunk ki. A növényágyás esetében a kézi gyomlálás a megoldás.

Vissza

Fakivágás

Azon fák esetében, melyekre nincs szükség, vagy elhaltak esetleg veszélyt jelenthetnek, a fa eltávolítása, kivágása a megoldás. Két fakivágási módszert különböztetünk meg: az egyik a döntés a másik pedig a darabolás (fokozatos lebontás). A fa kidöntése után a fát feldaraboljuk és elszállítjuk.

Vissza